Divan Turizm İşletmeleri A.Ş., faaliyette bulunduğu turizm sektörlerinde sahip olduğu lider pozisyonunu, tedarikçilerinden almış olduğu mal ve hizmetlerin kalite, maliyet ve performansı sayesinde geliştirir ve daha ileriye taşır. 

Satın Alma Direktörlüğü şirkete bağlı tüm birimlerin ortak satın alma ihtiyaçlarını direkt malzeme, endirekt malzeme/hizmet ve yatırım kategorilerinde merkezi olarak temin eder. Ortak satın alma kapsamında yer almayan ihtiyaçlar ilgili birimlerin satın alma ekipleri tarafından tedarik edilir.   

Satın alma politikamız, Divan değerlerine uygun olarak belirlenmiş tedarikçilerden, mevcut iş etiği ve çevre mevzuatlarına azami derecede uygun koşullarda üretilmiş mal ve hizmetlerin, rekabet gücümüzü ve karlılığımızı artıracak fiyat, kalite ve performans seviyesinde tedarikini sağlamaktır. 

Tedarikçi ilişkilerinde mal ve hizmet teminin ötesinde yeni ürün geliştirme, alternatif yaratma, maliyet ve kalite iyileştirme çalışmalarına katılımı teşvik, sonucunda elde edilecek faydadan beraberce faydalanmak esastır. Tedarikçilerimizin, bağlı bulunduğumuz Koç Grubu İş Etiği ve Çevre Politikalarına uygun hareket etmeleri zaruridir.

0 TL
Toplam Tutar
0 TL