Satınalma Yönetim Sistemi

Divan Turizm İşletmeleri Satın Alma Direktörlüğü, süreçlerini ve faaliyetlerini sahip olduğu ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 Yönetim Sistemi, BRC FOOD UKAS A Grade, Helal Sertifikası, TSE Güvenli Üretim Belsigesi Standartlarına uygun ve şirketin sektöründeki lider pozisyonunu geliştirecek ve rekabet gücünü artıracak doğrultuda gerçekleştirir.

Tedarikçi havuzunu, kalite yönetim sistemlerine sahip, uygulamada sürekli iyileştirmeyi baz alan, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutan iş ortaklarından oluşturmayı hedef alır. Bu nitelikteki tedarikçiler ile stratejik, uzun süreli işbirliğine ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurar.

Merkez, Oteller ve Fabrika satın alma ekipleri şirket vizyonu, stratejik hedefleri, sorumlu satın alma politikası ve iş etiği kurallarına uygun olarak, dış ve iç müşteri beklentilerini karşılayacak tedarik faaliyetlerini planlar, tedarikçilerini de bu sürece dahil ederek elde edilen sinerji sayesinde ulaşılan fayda ve iyileştirmelerin sürekliliğini sağlar.

Sektör ve rekabet araştırmaları ile süreçlerin ve faaliyetlerin etkinliği gözden geçirilir. En iyi  uygulamaların şirkete kazandırılması amaçlanır. Tedarik zincirinde süreklilik, kalite ve maliyet iyileştirme ve inovasyonu hakim kılmak esastır.
Tedarikçilerimizin de aktif rol aldığı, ürün kalitesini, müşteri memnuniyetini arttıran yeni & alternatif ürün ve üretim şekillerini barındıran satın alma projeleri şirket üst yönetimi tarafından desteklenir.

Tedarikçi kriterlerinde belirtilen ilkelere uyumsuz hareket ettiği tespit edilen tedarikçilerden, uygunsuzluk noktaları için düzeltme planı talep edilir. Uygunsuzluk noktalarını belirlenen sürelerde gideremeyen, ilgili iyileştirmeleri gerçekleştiremeyen tedarikçilerle ticari ilişkiler sonlandırılır.

Tedarikçi Devreye Alma:

Tedarik zinciri süreci hedefleri ve stratejileri doğrultusunda yapılan analizler neticesinde, potansiyel aday tedarikçiler, “Tedarikçi Devreye Alma / Değerlendirme” sürecinden geçer. 

Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından talep edilen malzeme ve hizmeti sağlayabilme kabiliyetine sahip teknik altyapısı, maliyet uygunluğu satın alma sektör sorumlusu tarafından değerlendirilen tedarikçinin; teknik yeterlilik, mali altyapı, kalite sistemleri, çevre uygulamaları ve iş etiği uygulamalarına ilişkin detaylı bilgileri, e-mail yoluyla gönderdiği tedarikçi bilgi formu aracılığı ile derlenir.

Tedarikçi bilgileri satın alma direktörlüğü ve ilgili diğer birimler tarafından değerlendirildikten sonra, gerekli durumlarda tedarikçiye ISO 9001 kalite yönetim sistem gereklilikleri, ISO 14001’in tedarikçilerden beklentileri ve iş etiği kuralları, ve teknik yeterlilikler dikkate alınarak bir denetim planlanır. Denetim sonucuna göre uygun görülen tedarikçi onaylanarak devreye alınır. Uygunluğu konusunda eksiklikler görülen tedarikçi şartlı onaylı olarak devreye alınır ve tedarikçiden iyileştirme talep edilir. Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. ile çalışması uygun görülmeyen tedarikçinin devreye alma süreci sonlandırılır.

Sözleşmeler:

Divan Turizm İşletmeleri A.Ş., tedarikçileri ile karşılıklı güvene dayalı, sorumluluk bilinci ve iletişim ile inşa edilmiş, uzlaşma yeteneği ile kapsam ve sınırları belirlenmiş ticari ilişkiler kurar. Bu amaçla tedarikçileri ile tanımlı çalışma koşullarının ve  bu çalışma koşullarının sürekliliğini sağlama adına ilgili “Satın Alma Sözleşmeleri”ni tedarikçileri ile karşılıklı olarak imzalar.

Sözleşmelerin temel amacı:

 • Çalışma koşullarının karşılıklı olarak tanımlanması, 
 • Bu koşullara uygunsuzluk durumunda tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

Tedarikçilerle imzalanan tüm sözleşmelerde, Divan A.Ş. sorumlu satın alma politikasına atıfta bulunulur. Tedarikçiler, ilgili şartname ve politikaya uyma konusunda denetlenir, uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyetler gerçekleştirir. Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. yasaları ihlal eden veya kanunlarla çelişen şekilde hareket eden tedarikçinin sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

Uygunsuzlukların yönetimi:

Tedarikçilerin  şartnameler ile belirlenen kalite ve performansta ürünü zamanında teslimi, çevre şartları ve iş etiği kuralları,  işbirliğinin sürekliliği için Divan Turizm İşletmeleri A.Ş.’nin en kritik beklentileridir.

Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. satın aldığı malzemelerin kalite veya sevkiyatları ile ilgili uygunsuzluk arz etmesi durumunda ise, tedarikçiden düzeltici faaliyet, potansiyel uygunsuzluklar için ise önleyici faaliyet talebinde bulunabilir, kayıplarının tazminini talep edebilir.

Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından “Düzeltici/Önleyici  Faaliyet İstekleri” formları kullanılarak tedarikçiye bildirilen kalite şikayetleri ve, tedarikçi tarafından yazılı olarak cevaplanmalıdır.
Uygunsuzlukların tedarikçi tarafından etkin olarak kapatılmaması ve süreklilik arz etmesi durumunda Divan A.Ş. sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

Sipariş ve Sevkiyat:

Satın Alma Direktörlüğü tarafından merkezi olarak yürütülen fiyatlandırma ve ödeme koşullarının tanımlanması ile birlikte,  direkt malzeme, endirekt malzeme/hizmet ve yatırım siparişleri,  Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. ilgili satın alma yöneticilikleri tarafından tedarikçilere iletilir.  Sipariş sonrası teyit ve sevkiyatlar da ilgili operasyon birimlerine yapılır.

Siparişe istinaden tedarikçi tarafından gerçekleştirilen tüm sevkiyatlar, sipariş mektuplarında belirtilen miktar ve zamana; sevk edilen malzemeler de Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. teknik resim, şartname ve talimatlarına, ulusal ve uluslararası standart/direktif ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Tedarikçilerin Divan Turizm İşletmeleri A.Ş.’ye sevk ettiği malzemeler kesinlikle insan sağlığına zararlı olan yasaklı madde içermemeli, sınırlı kullanım izni verilen durumlarda ilgili zararlı madde talimatlarda belirtilen limitleri aşmamalıdır.

Malzeme Onay Süreci:

Divan Turizm İşletmeleri A.Ş.,  malzeme ve süreç doğrulaması amacıyla, tedarikçiden numune talep eder. Numunelerin nitelik ve nicelikleri,  malzemeye göre farklılık göstermekte olup;  operasyon birimleri tarafından belirlenir. Tedarikçi, numuneleri göndermeden önce uygun ölçme ve muayeneler ile numuneleri doğrulamalıdır.

Tedarikçiler, Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. şartlarını etkileyen  tasarım, hammadde/malzeme ve süreç değişiklikleri gibi her türlü değişikliği Divan’a bildirmekle yükümlüdür ve  Divan'ın talebi ile malzeme onay süreci yeniden başlatılabilir.

Divan operasyon birimleri tarafından tedarik kapsamındaki malzemenin onaylanmaması durumunda seri alım gerçekleşmez.

Tedarikçi Devreden Çıkarma:

Divan Turizm İşletmeleri A.Ş.’ nin hedef ve stratejileri doğrultusunda, aşağıdaki şartların biri veya birkaçı oluştuğunda tedarikçi devreden çıkarma süreci tetiklenir.

 1. Fiyat avantajının kaybolması
 2. Kalite-Lojistik performansının,  işletme beklentilerinin sürekli altında kalması
 3. Çevre koşullarının yerine getirilmemesi
 4. İş etiği kurallarına uyulmaması
 5. Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından iletilen  geliştirme/iyileştirme taleplerine yetersiz cevap verilmesi,
 6. Tedarikçi tarafından sözleşme şartlarının ihlali

Tedarikçi Performans Değerlendirme:


Divan A.Ş., tedarikçilerinin performanslarını, periyodik olarak iş sonuçlarına etkisi çerçevesinde değerlendirir.  Değerlendirme;

 • Maliyet
 • Kalite
 • Lojistik
 • İşbirliği  
 • Çevre  

kriterleri üzerinden yapılmaktadır.

Performans değerlendirme çalışması sonuçlarına göre tedarikçinin gelişmeye açık alanları belirlenir ve firmadan iyileştirme talep edilir.  Performans düşüklüğünün süreklilik arz etmesi, tedarikçinin kotasının düşürülmesi veya devreden çıkartılması  ile sonuçlanır.

0 TL
Toplam Tutar
0 TL