Tedarikçi Kriterleri

Bu kısımda, Divan Turizm İşletmeleri A.Ş.’ ye tedarikçi olabilmek için gerekli iş etiği kurallarımızı, kalite, performans ve çevre beklentilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

İş Etiği:

Tedarikçilerle yapılan tüm sözleşmelerde politikaya referansla çevre ve iş etiği şartları belirtilmektedir. Politika doğrultusunda tedarikçiler bilgilendirilmekte, tedarikçilerin Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. Tedarikçi İş Etiği Kuralları’ na uyumlulukları denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenmekte ve gerçekleştirilen takip denetimleri ile yapılan iyileştirmeler kontrol edilmektedir.

Divan, yasalara aykırı veya iş etiği kurallarıyla çelişen bir şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçiyle işbirliğini kesebilir.

Şüpheli davranış veya iş etiği kurallarının ihlalini bizimle paylaşmak isterseniz, aşağıdaki iletişim yöntemlerini kullanabilirsiniz:

Tel:                  +90 (216) 522 63 00
e-mail :            satinalma@divan.com.tr

Divan, iyi niyetle öneri istemiş veya tedarikçinin şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanan hiçbir cezaya veya misillemeye tolerans göstermeyecektir.

Kalite:

Tedarikçilerimiz, performans arttırma amaçlı, sapmaların ve israfın indirgenmesini sağlayan kalite yönetim sistemini oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.

Tedarikçiler, malzeme şartlarının karşılanması için gerekli koşullar da dahil olmak üzere, Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. beklentilerine cevap verebilecek, ölçülebilir, kalite politikası ile uyumlu belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilebilecek kalite hedeflerine sahip olmalıdır.

Tedarikçiler sürekli iyileştirmeyi sağlayan yönetim gözden geçirme sürecine de sahip olmalıdır. Bu gözden geçirmeler, tüm süreç performansını izlemeye yönelik faaliyet çıktılarını kapsamalıdır.

Tedarikçi, bütün faaliyetlerini, bu faaliyetlerinde ve sistemin bütünündeki değişkenliği en aza indirecek şekilde planlamalı, uygulamalı, kontrol etmeli ve  gerekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmelidir.

Aşağıdaki belgelerin incelenmesi, tedarikçinin yukarıdaki beklentileri karşılayıp karşılamadığı hakkında bilgi edinebilmesine olanak sağlamaktadır:

 • İç ve dış tetkik sonuçları 
 •  Ürün kalitesi üzerinde etkisi olan süreçlerin kritik izleme göstergelerine ait hedefler, performans sonuçları ve gözden geçirme kayıtları 
 • Müşteri kalite ödülleri 
 • Müşteri geri besleme kayıtları (müşteri iade oranı, müşteri şikayetleri, vb.) 
 • Sahip olunan ürün standartları belgeleri (TSE, BEAB, VDE, DIN, vb.) 
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001(45001), ISO/IEC 17025, vb. yönetim standartları sertifikalarına sahip olması ve ilgili standart gerekliliklerini yerine getirmesi
 • Kalite maliyetinin sistematik bir yapı tarafından raporlanmakta ve yönetilmekte olması (Sistem, periyodik raporlar verebilmeli, hedeflere yön vermeli, yönetim kararlarında etki yaratmalı, iyileştirme projelerine kaynak olmalıdır.) 
 • Kalite sisteminin uygulanmasını ve devamlılığını sağlayacak yetki ve sorumluluğa sahip bir yönetim temsilcisi olması

Çevre:

Divan A.Ş. olarak;

 • Hem kaynakların hem de yürüttüğünüz faaliyetlerin sürdürülebilirliği, gelecek nesillere yatırım yaparak temiz  küresel çevre bırakabilmek amacıyla, ihtiyaç duyduğumuz hammadde , malzeme ve endirekt malzemeleri, aynı temel işleve sahip  yaşam döngüsü boyunca benzerlerine kıyasla daha az çevresel etkisi olan, çevreye minimum zarar veren, daha az enerji ve su kullanan ürünlerin satın alınmasını,
 • Çevre ile ilgili bu çalışmaları, tedarik zincirinde bulunan tüm işbirlikçilerinin bu yaklaşıma dahil edilmesini ,
 • Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni süreçler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları kullanmayı hedefliyoruz.
Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemi geliştirerek ,çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, tedarikçi ve taşeronlarımızı bilinçlendirerek sistemin sürdürülebilirliğini, çevre boyutları ile ilgili tüm yasal ve müşteri gerekliliklerini sağlamak ve bunu çevre politikası ile taahhüt etmektedir. Çevre politikamıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.divan.com.tr/politikalarimiz

0 TL
Toplam Tutar
0 TL