Sosyal Sorumluluklar

Koç Gurubu’nun bu ülkeden kazandığını yine bu ülkeye vermesi gerektiği anlayışıyla kurduğu ve desteklediği kuruluşlar arasında Türkiye’nin gelişmesine 800 milyon USD’lik bir yatırım yapan Vehbi Koç Vakfı, Koç Üniversitesi, Koç Okulları, TEV (Türk Eğitim Vakfı), TEGV (Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı), İstanbul ve Ankara’daki Rahmi M. Koç Müzeleri yer almaktadır.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Koç Gurubu'nun Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde başlattığı, olanakları yeterli olmayan gençlerin Mesleki ve Teknik Liselere yönlendirilmesi programıyla üretim, teknoloji ve hizmet sektörlerinde iyi eğitimli elemanlar yetiştirerek, Türk iş gücünün kalitesinin arttırılması ve yeteneklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın nihai hedeflerinden bir diğeri de, öğrencilerin okul hayatları süresince görecekleri staj eğitimi sayesinde alanlarında bilgi, beceri ve etkinliklerini arttırarak iş bulmalarının kolaylaşmasıdır.

Divan’ın hem katılımcı hem de sponsor olduğu projede başarılı öğrencilere maddi destek, staj ve uygun durumlarda da iş olanağı sağlamanın yanı sıra, eğitici-öğretici ve keyifli etkinlikler de düzenlenmektedir.

Ülkem İçin

Ülkem İçin Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan bir çatı projedir.

Koç Holding'in 80. yılında hayata geçen bu proje, sorumlu vatandaşlık bilinci doğrultusunda bireysel girişimciliğin tüm Türkiye genelinde kurumsal bir şemsiye altında gerçekleştirilmesi fikrine dayanmaktadır.

Divan Grubu olarak tüm birimlerimizde Ülkem İçin seminerleri ve buluşmalarıyla bu vizyonu ve sosyal sorumluluk duygusunu bütün çalışanlarımızla paylaşıyoruz, projeler geliştiriyoruz.

https://www.ulkemicin.com.tr/

0 TL
Toplam Tutar
0 TL