Divan Sosyal Sorumluluk Politikası

Koç Gurubu’nun bu ülkeden kazandığını yine bu ülkeye vermesi gerektiği anlayışıyla desteklediği farklı sosyal sorumluluk projeleri arasında, Türkiye’nin gelişmesine 800 milyon USD’lik bir yatırım yapan Vehbi Koç Vakfı; 190 milyon USD Koç Üniversitesi yanı sıra Koç Okulları, TEV (Türk Eğitim Vakfı), TEGEV (Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı), Amerikan Hastanesi ile İstanbul ve Ankara’daki Rahmi M. Koç Müzeleri gibi geniş bir yelpazedeki sosyal sorumluluk projelerini sayabiliriz.

Sosyal sorumluluk projelerimizi seçerken, Koç gurubu ve şirketleri olarak, toplumumuza ve ulusumuza kalıcı katkılar sağlayacak uzun soluklu ve sosyal çıkarlara hizmet eden projelere mutlak önem ve öncelik veriyoruz. Kaynakların etkin, akılcı ve sorumlu kullanımının sadece iş hayatına ait bir uygulama olamayacağının, aynı zamanda tüm vatandaş ve kurumların bu sorumluluğu yüreklerinde hissetmeleri gerektiğinin bilincindeyiz. Dünyanın bize sunduğu kaynakların, gezegenimiz ve çevremize zarar vermeyecek şekilde kullanılmasının insanlığa, gelecek nesillere ve kendimize olan saygımızı ifade etmenin en güzel yolu olduğuna inanıyoruz. Bu bilinç ve inançla kurucumuz Vehbi Koç’un “Bu memlekette varlık sahibi olan vatandaşların, bilhassa işadamlarının kendi işlerinden başka memleketin sosyal meseleleri ile meşgul olmaları lazım geldiğine inanıyorum” sözünü şiar edindik.

daha az

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Koç Gurubunun Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde başlattığı, olanakları yeterli olmayan gençlerin Mesleki ve Teknik Liselere yönlendirilmesi programıyla üretim, teknoloji ve hizmet sektörlerinde iyi eğitimli elemanlar yetiştirerek, Türk iş gücünün kalitesinin arttırılması ve yeteneklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Programın nihai hedeflerinden bir diğeri de, öğrencilerin okul hayatları süresince görecekleri staj eğitimi sayesinde alanlarında bilgi, beceri ve etkinliklerini arttırarak iş bulmalarının kolaylaşmasıdır. Divan’ın hem katılımcı hem de sponsor olduğu projede başarılı öğrencilere maddi destek, staj ve uygun durumlarda da iş olanağı sağlamanın yanısıra, eğitici-öğretici ve keyifli etkinlikler de düzenlenmektedir.

Ülkem İçin

Ülkem İçin” Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan bir çatı projedir. 

Koç Holding’in 80. yılında hayata geçen bu proje, sorumlu vatandaşlık bilinci doğrultusunda bireysel girişimciliğin tüm Türkiye genelinde kurumsal bir şemsiye altında gerçekleştirilmesi fikrine dayanıyor. 

Koç Topluluğu bu proje kapsamında 2006 yılından bu yana sosyal sorumluluk alanında önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. 

Çalışan ve bayi sayısıyla çok büyük bir aile olan Koç Topluluğu, hem bireysel hem de kurumsal olarak bilinçli bir duyarlılık geliştirmeye ve ülkemiz sorunlarına çözüm üretmeye gayret ediyor. 

Click here to subscribe to Divan Mailing List