Onayla
İptal veya Değişiklik

Otel Hizmetleri

Otel Hizmetleri

  • İş merkezi
  • Toplantı odaları
  • Ücretsiz internet
  • Bilgisayar, ofis malzemeleri ve sekreterlik hizmetleri
  • Posta & dağıtım hizmetleri
  • Fotokopi & faks hizmetleri
  • Tercüme ve noter hizmeti
  • İş ekipmanları kiralama